Andersen begravelsesbyrå
Andersen Begravelsesbyrå
  • Andersen Begravelse AS
  • Andersen Begravelse AS

Hvordan vi kan bistå

historisk gravferd

Byrået kan bistå ved alle praktiske gjøremål i forbindelse med en begravelse. Nedenfor er en oversikt over varer og tjenester som kan være aktuelle.

• Kiste og utstyr
• Henting hele døgnet i tilfelle dødsfall i hjemmet
• Stell av den døde og nedlegging i kiste
• Dødsmelding og andre offentlige papirer
• Søknad om gravferdshjelp hos trygdekontor
• Kontakt med evt. fagforening vedr. rettigheter
• Visning / båreandakt
• Fastsettelse av tid og sted for seremoni
• Gjøre avtale med prest / taler om seremoni
• Formidle dødsannonse(r) i aviser
• Trykking av program (sanger) og evt. takkekort
• Formidle solosang, solospill, forsanger e.l.
• Blomster / båredekorasjoner / kranser
• Pynting og assistanse i kirken
• Transport av båre til kirken / kirkegård
• Øvrig transport av kiste evt. urne i inn- og utland
• Minnesamvær - ordne lokaler og servering
• Kontakt med kirkeverge vedrørende gravsted
• Avtale tid for urnenedsettelse
• Trekors med navn, i påvente av gravmonument
• Gravmonument og/eller inskripsjon
• Gravlykter og lys
• Formidle juridisk bistand vedr. arv og skifte