Andersen begravelsesbyrå
Andersen Begravelsesbyrå
  • Andersen Begravelse AS
  • Andersen Begravelse AS

Musikk, sang og salmer

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange er det også naturlig å uttrykke dette gjennom musikk. Musikk og sang er derfor blitt en svært sentral del av seremonien.

Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden – til minne, honnør og ettertanke.

Ta kontakt med oss for brosjyre.

sanghefter