Andersen begravelsesbyrå
Andersen Begravelsesbyrå
  • Andersen Begravelse AS
  • Andersen Begravelse AS

Gravferdsseremoni

De fleste velger å ta avskjed med den avdøde gjennom en seremoni.

Om lag 90 % velger gravferdsseremoni i regi av Den norske kirke. De fleste andre tros- og livssynssamfunn tilbyr også slik bistand ved gravferd. Det er også mulig å lage en seremoni i helt privat regi.