Andersen begravelsesbyrå
Andersen Begravelsesbyrå
  • Andersen Begravelse AS
  • Andersen Begravelse AS

Minnelund

I navnet minnelund skjer gravlegging på et felt der det ikke kan settes opp egne gravminner.

I motsetning til anonym grav gis det på navnet minnelund anledning til å føre opp avdødes navn på en navneplate som festes til et minnesmerke eller liknende. Det er ennå ikke opprettet en slik minnelund i Grenlands kommunene.