Den personlige tonen

Personlig preg på gravferden

Det finnes en vanlig praksis ved gravferder som har utviklet seg gjennom mange år. Dette er en tradisjon som er dypt forankret i den norske kulturarven. Det finnes imidlertid mange muligheter for å sette et personlig preg på gravferden dersom man ønsker dette.


Bare de siste få årene har vi sett en tydelig utvikling av praksis ved gravferder gjennom sanghefter med mer fargebilder og personlige fotografier. Solosang og bruk av «populærmusikk» har også endret seg, samt bruk av nye kister av andre tresorter og farger.

Kirkelig og borgelig seremoni

En verdig minnehøytidelighet skal gi rom for både sorgen og ettertanken. Kirkelig og borgelig seremoni skiller seg fra hverandre, begravelse og bisettelse likeså. Men mye er også felles.

Ofte er det avdødes tilhørighet til kirke- eller trossamfunn som setter rammebetingelsene, men både den statskirkelige og den borgelige seremonien har stort rom for personlige valg. Særlig gjelder dette for musikk og ord som skal følge.

Vi er gjerne behjelpelige med å finne den personlig tonen. Den som skal forrette under seremonien vil ta kontakt med familien for å få nærmere informasjon om avdøde.

Vi tilrettelegger for seremonier uansett trossamfunn.

Begravelse eller bisettelse?

Det er en del forvirring omkring betydningen av ordene begravelse og bisettelse.

Begravelse benyttes der seremonien avsluttes ved at kisten senkes i jorden. Bisettelse benyttes der kisten ikke senkes i jorden. I stedet kan seremonien avsluttes med at kisten bæres ut i bårebil eller senkes ned i gulvet. Seremonien etterfølges da av en kremasjon, der urnen settes i jorden en liten stund i etterkant.

Gravferd

Ordet gravferd er et samlebegrep som omfatter både begravelse eller bisettelse.