Kremasjon og kistebegravelse

Begravelse eller bisettelse

Valget mellom begravelse og bisettelse kan være et vanskelig valg, men sammen med deg ønsker vi å skape en verdig seremoni med personlig preg. 

Kistebegravelse 

Om lag 65 prosent av de avdøde i Norge blir gravlagt i kiste på en gravplass, såkalt jordbegravelse, kistebegravelse.

Slik gravlegging skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Etter søknad kan denne fristen forlengs dersom det foreligger tungtveiende grunner. Det er gratis med jordbegravelse på en gravplass i avdødes bostedskommune.

Kremasjon

Om lag 35 prosent av de avdøde blir kremert i et krematorium. kremasjon. I Norge finnes det 24 krematorier i drift. Kremasjonen skal skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Seremoni forut før kremering blir ofte kalt bisettelse. Urnen skal settes ned på en offentlig gravplass senest seks måneder etter dødsfallet. Frem til urnenedsettelsen oppbevares askeurnen på krematoriet eller hos gravplassmyndigheten i den kommunen hvor urnenedsettelsen skal finne sted.

Urnenedsettelse

De tilsatte ved gravplassen bistår ved urnenedsettelser. De etterlatte kan være tilstede ved graven. Som regel er dette en privat seremoni, men Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn vil også kunne delta dersom de etterlatte ønsker det.

Det er anledning til å ta avgift for kremasjon. Om det tas betalt og hvor mye kommer an på om kommunen dekker kremasjonen helt eller delvis og det enkelte krematoriums satser.

Har du spørsmål om kremasjon eller kistebegravelse, kan du helt uforpliktende ta kontakt med oss.

3D-visualisering av:

vistaportal andersen

Våre avdelinger